ASK Tingkatan 1 : Video penerangan kod arahan

Video penerangan kod arahan ini adalah koleksi video – video yang saya telah bangunkan untuk menerangkan tajuk Kod Arahan bagi Tingkatan 1.

Semua video ini menggunakan Power Point sebagai asas kepada penerangan saya, dan ianya dibangunkan dan dirakam oleh saya sendiri di rumah.

Saya juga menggunakan buku teks ASK Tingkatan 1 sebagai rujukan utama dalam menghasilkan video ini kerana saya merasakan buku tersebut adalah yang terbaik bagi memahami asas mata pelajaran ini.

Dalam merakam serta menerangkan setiap video penerangan kod arahan, saya cuba selitkan analogi – analogi yang boleh memudahkan pemahaman pelajar berkenaan tajuk yang saya sedang bincangkan.

Saya juga berusaha meminimumkan jumlah sesebuah video kepada dibawah 15 minit agar ianya tidak terlalu membosankan.

Video penerangan ASK Tingkatan 1 Kod Arahan

4.1.1 Pemboleh ubah dan operator matematik dalam pengaturcaraan

Video belum dihasilkan

4.1.2 Atur cara yang melibatkan struktur kawalan pelbagai pilihan

Video belum dihasilkan

4.1.3 Atur cara yang melibatkan struktur kawalan ulangan 

Video belum dihasilkan

4.1.4 Pembangunan atur cara

Video belum dihasilkan

4.1.5 Menguji atur cara dan membaiki ralat

Video belum dihasilkan

4.2.1 Melakar papan cerita

4.2.2 Tag dalam HTML

4.2.3 Paragraph Headings dalam HTML

4.2.4 Banner, Frame dan Menu dalam HTML4.2.5 Pautan teks dan imej dalam HTML

4.2.6 Memasukkan imej dalam HTML

4.2.7 Pull-down menu dalam HTML

4.2.8 Ruang komen dalam HTML

4.2.9 Mengesan ralat

4.2.10 Membina laman sesawang interaktif

Kesimpulan

Saya berharap video – video di atas membantu pelajar yang ingin belajar bekenaan tajuk perwakilan data bagi Tingkatan 1.

Jika anda mahu melihat video – video lain yang telah saya buat, anda boleh menyemak laman Asas Sains Komputer, atau melawat terus laman Youtube saya.

Diharapkan perkongsian saya ini membantu. Selamat belajar.

Tentang perkongsian pendidikan

Perkongsian di sini khusus untuk dua matapelajaran Asas Sains Komputer Menengah Rendah (Tingkatan 1 – 3) dan mata pelajaran PVMA – PPU (Penyejukan dan Penyamanan Udara).

Kedua – dua mata pelajaran ini adalah matapelajaran utama yang diajar oleh saya di sekolah.

Laman ini dikemaskini oleh saya dari masa ke semasa.

Kebanyakan bahan di laman ini dicipta sendiri , namun ada juga bahan yang diambil daripada sumber lain kerana ianya belum dibangunkan atau lebih baik daripada yang sedia ada.

Jika anda mahukan lebih tips, perkongsian dan info terkini berkenaan perkongsian saya, sila FOLLOW saya di FACEBOOK.

error: Sorry.

Discover more from Blog.CyrilDason.com

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Scroll to Top