Asas Sains Komputer (ASK) merupakan mata pelajaran yang menggantikan Kemahiran Hidup Bersepadu di peringkat menengah rendah.

Asas Sains Komputer (ASK)

Asas Sains Komputer (ASK) merupakan kesinambungan mata pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) yang telah diperkenalkan kepada murid di sekolah rendah dan menggantikan program Information and Communication Technology Literacy (ICTL) sekolah menengah yang telah dilaksanakan mulai tahun 2007.

Ianya menjurus kepada kemahiran berfikir aras tinggi, dan sering ditawarkan kepada kelas – kelas yang dilihat berkebolehan memahami konsep dan bahasa pengaturcaraan.

Dalam ASK, pelajar akan didedahkan kepada kemahiran menggunakan program pengaturcaraan asas seperti Scratch, Phyton dan HTML.

Pelajar juga akan didedahkan kepada asas – asas mereka bentuk program.

ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1

ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 2

ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 3

Tentang perkongsian pendidikan

Perkongsian di sini khusus untuk dua matapelajaran Asas Sains Komputer Menengah Rendah (Tingkatan 1 – 3) dan mata pelajaran PVMA – PPU (Penyejukan dan Penyamanan Udara).

Kedua – dua mata pelajaran ini adalah matapelajaran utama yang diajar oleh saya di sekolah.

Laman ini dikemaskini oleh saya dari masa ke semasa.

Kebanyakan bahan di laman ini dicipta sendiri , namun ada juga bahan yang diambil daripada sumber lain kerana ianya belum dibangunkan atau lebih baik daripada yang sedia ada.

Jika anda mahukan lebih tips, perkongsian dan info terkini berkenaan perkongsian saya, sila FOLLOW saya di FACEBOOK.

error: Sorry.

Discover more from Blog.CyrilDason.com

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Scroll to Top