Latihan ASK Konsep Asas Pemikiran Komputasional Tingkatan 1

Latihan ASK Konsep Asas Pemikiran Komputasional Tingkatan 1 merupakan satu siri ujian topikal di dalam Asas Sains Komputer (ASK).

Di dalam ASK, tajuk ini diajar dalam pada Tingkatan 1. Terdapat pecahan bagi soalan ini dan saya telah menyusun soalan tersebut mengikut tajuk – tajuk kecil yang ada.

Bahan yang terdapat di sini memenuhi keperluan Pentaksiran Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan secara menyeluruh mengikut prinsip bahawa semua mata pelajaran yang terkandung dalam KSSM memainkan peranan yang penting bagi memenuhi keperluan jasmani, rohani, emosi dan intelek untuk membantu perkembangan potensi individu.

Berdasarkan prinsip ini, pendidikan merupakan satu usaha berterusan seperti yang telah dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Malaysia.

Proses pendidikan merupakan suatu proses yang berlaku secara berterusan sejak kita dilahirkan sehingga kita mati. Prinsip inilah yang telah diterapkan dalam KBSM dan KSSM, yang menggalakkan manusia menuntut ilmu sama ada secara formal ataupun tidak.

Sekolah memainkan peranan yang penting untuk memastikan pendidikan dituntut sepanjang hayat. Hal ini kerana sekolah memainkan peranan sebagai tempat murid-murid memperoleh ilmu dan belajar kemahiran yang tertentu.

Selain itu, daripada sekolah disamping peranan guru, murid juga dapat memupuk minat mereka untuk menimba ilmu dan seterusnya berusaha untuk mencari ilmu di mana jua berada.

Nota bagi matapelajaran ASK boleh diperolehi di pautan dibawah.

KLIK UNTUK NOTA ASAS SAINS KOMPUTER

SOALAN LATIHAN KONSEP ASAS PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL TINGKATAN 1

Dibawah ini saya telah memisahkan latihan – latihan mengikut tajuk Konsep Asas Pemikiran Komputasional Tingkatan 1 agar ianya mudah digunakan pelajar/guru ASK Tingkatan 1.

Sila klik pada tajuk untuk mendapatkan soalan atau latihan Konsep Asas Pemikiran Komputasional Tingkatan 1.

TAJUK ASAS PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL

  • Teknik dan pemikiran komputasional
  • Penggunaan teknik leraian dan menentukan langkah tatatertib
  • Pengecaman corak dalam satu situasi
  • Membuat keputusan berdasarkan aspek penting
  • Ciri-ciri kesamaan dalam sesuatu permasalahan

KUIZ ONLINE KONSEP ASAS PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL TINGKATAN 1

Bagi yang mahu menguji diri berkenaan di dalam tajuk ini secara umum, ada boleh ke pautan dibawah untuk menguji tahap kefahaman anda.

Kuiz online Konsep Asas Pemikiran Komputasional yang saya sediakan ini menggunakan Google Quiz dan jawapan boleh disemak terus.

Ianya mengunakan teknik soalan jenis pilihan.

BUAT KUIZ KONSEP ASAS PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL TINGKATAN 1

LATIHAN ASK TINGKATAN 1

Anda juga boleh mendapatkan lebih banyak soalan ASK pada pautan ini: bit.ly/chegucyrilASK atau dengan klik sahaja pada butang dibawah.

SEMAK BAHAN ASAS SAINS KOMPUTER

Tentang perkongsian pendidikan

Perkongsian di sini khusus untuk dua matapelajaran Asas Sains Komputer Menengah Rendah (Tingkatan 1 – 3) dan mata pelajaran PVMA – PPU (Penyejukan dan Penyamanan Udara).

Kedua – dua mata pelajaran ini adalah matapelajaran utama yang diajar oleh saya di sekolah.  Saya juga ada berkongsi tips dan tutorial yang saya rasakan boleh memanfaatkan pembaca laman saya ini.

Kategori Pendidikan (Education) laman ini dikemaskini dari masa ke semasa.

Kebanyakan bahan di laman ini dicipta sendiri, namun ada juga bahan yang diambil daripada sumber lain kerana ianya belum dibangunkan atau lebih baik daripada yang sedia ada.

Jika anda mahukan lebih tips, perkongsian dan info terkini berkenaan perkongsian saya, sila LIKE DAN FOLLOW saya di FACEBOOK.

error: Sorry.

Discover more from Blog.CyrilDason.com

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Scroll to Top