Latihan Kod Arahan ASK Tingkatan 1

0
1606

Latihan Kod Arahan ASK Tingkatan 1 merupakan satu siri ujian topikal di dalam Asas Sains Komputer (ASK).

Di dalam ASK, tajuk ini diajar dalam pada Tingkatan 1 dan 2. Terdapat pecahan bagi soalan ini dan saya telah menyusun soalan tersebut mengikut tajuk – tajuk kecil yang ada.

Bahan yang terdapat di sini memenuhi keperluan Pentaksiran Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan secara menyeluruh mengikut prinsip bahawa semua mata pelajaran yang terkandung dalam KSSM memainkan peranan yang penting bagi memenuhi keperluan jasmani, rohani, emosi dan intelek untuk membantu perkembangan potensi individu.

Berdasarkan prinsip ini, pendidikan merupakan satu usaha berterusan seperti yang telah dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Malaysia.

Proses pendidikan merupakan suatu proses yang berlaku secara berterusan sejak kita dilahirkan sehingga kita mati. Prinsip inilah yang telah diterapkan dalam KBSM dan KSSM, yang menggalakkan manusia menuntut ilmu sama ada secara formal ataupun tidak.

Sekolah memainkan peranan yang penting untuk memastikan pendidikan dituntut sepanjang hayat. Hal ini kerana sekolah memainkan peranan sebagai tempat murid-murid memperoleh ilmu dan belajar kemahiran yang tertentu.

Selain itu, daripada sekolah disamping peranan guru, murid juga dapat memupuk minat mereka untuk menimba ilmu dan seterusnya berusaha untuk mencari ilmu di mana jua berada.

Nota bagi matapelajaran ASK boleh diperolehi di pautan dibawah.

KLIK UNTUK NOTA ASAS SAINS KOMPUTER

SOALAN LATIHAN KOD ARAHAN TINGKATAN 1

Dibawah ini saya telah memisahkan latihan – latihan mengikut tajuk Kod Arahan ASK Tingkatan 1 agar ianya mudah digunakan pelajar/guru ASK Tingkatan 1.

Sila klik pada tajuk untuk mendapatkan soalan atau latihan kod arahan Tingkatan 1.

TAJUK KOD ARAHAN

 • Pemboleh ubah dan operator matematik dalam pengaturcaraan
 • Aturcara yang melibatkan struktur kawalan pelbagai pilihan
 • Aturcara yang melibatkan struktur kawalan ulangan
 • Pembangunan aturcara
 • Mengatur aturcara dan membaiki ralat

TAJUK KOD ARAHAN HTML

 • Melakar papan cerita
 • Tag dalam HTML
 • Paragraph/Heading dalam HTML
 • Banner, Frame dan Menu dalam HTML
 • Memasukkan imej dalam HTML
 • Pull Down menu dalam HTML
 • Ruang Komen dalam HTML
 • Mengesan Ralat
 • Membina laman sesawang yang interaktif

KUIZ ONLINE KOD ARAHAN TINGKATAN 1

Bagi yang mahu menguji diri berkenaan di dalam tajuk ini secara umum, ada boleh ke pautan dibawah untuk menguji tahap kefahaman anda.

Kuiz online Kod Arahan Data Tingatan 1 yang saya sediakan ini menggunakan Google Quiz dan jawapan boleh disemak terus.

Ianya mengunakan teknik soalan jenis pilihan.

BUAT KUIZ KOD ARAHAN TINGKATAN 1

LATIHAN ASK TINGKATAN 1

Anda juga boleh mendapatkan lebih banyak soalan ASK pada pautan ini: bit.ly/chegucyrilASK atau dengan klik sahaja pada butang dibawah.

SEMAK BAHAN ASAS SAINS KOMPUTER

Tentang perkongsian pendidikan

Perkongsian di sini khusus untuk dua matapelajaran Asas Sains Komputer Menengah Rendah (Tingkatan 1 – 3) dan mata pelajaran PVMA – PPU (Penyejukan dan Penyamanan Udara).

Kedua – dua mata pelajaran ini adalah matapelajaran utama yang diajar oleh saya di sekolah.  Saya juga ada berkongsi tips dan tutorial yang saya rasakan boleh memanfaatkan pembaca laman saya ini.

Kategori Pendidikan (Education) laman ini dikemaskini dari masa ke semasa.

Kebanyakan bahan di laman ini dicipta sendiri, namun ada juga bahan yang diambil daripada sumber lain kerana ianya belum dibangunkan atau lebih baik daripada yang sedia ada.

Jika anda mahukan lebih tips, perkongsian dan info terkini berkenaan perkongsian saya, sila LIKE DAN FOLLOW saya di FACEBOOK.

Leave a Reply