Latihan ASK Perwakilan Data Tingkatan 1

Latihan Perwakilan Data Tingkatan 1 merupakan satu siri ujian topikal di dalam Asas Sains Komputer (ASK).

Di dalam ASK, tajuk ini diajar dalam pada Tingkatan 1 dan 2. Terdapat pecahan bagi soalan ini dan saya telah menyusun soalan tersebut mengikut tajuk – tajuk kecil yang ada.

Bahan yang terdapat di sini memenuhi keperluan Pentaksiran Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan secara menyeluruh mengikut prinsip bahawa semua mata pelajaran yang terkandung dalam KSSM memainkan peranan yang penting bagi memenuhi keperluan jasmani, rohani, emosi dan intelek untuk membantu perkembangan potensi individu.

Berdasarkan prinsip ini, pendidikan merupakan satu usaha berterusan seperti yang telah dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Malaysia.

Proses pendidikan merupakan suatu proses yang berlaku secara berterusan sejak kita dilahirkan sehingga kita mati. Prinsip inilah yang telah diterapkan dalam KBSM dan KSSM, yang menggalakkan manusia menuntut ilmu sama ada secara formal ataupun tidak.

Sekolah memainkan peranan yang penting untuk memastikan pendidikan dituntut sepanjang hayat. Hal ini kerana sekolah memainkan peranan sebagai tempat murid-murid memperoleh ilmu dan belajar kemahiran yang tertentu.

Selain itu, daripada sekolah disamping peranan guru, murid juga dapat memupuk minat mereka untuk menimba ilmu dan seterusnya berusaha untuk mencari ilmu di mana jua berada.

Nota bagi matapelajaran ASK boleh diperolehi di pautan dibawah.

KLIK UNTUK NOTA ASAS SAINS KOMPUTER

SOALAN LATIHAN PERWAKILAN DATA TINGKATAN 1

Dibawah ini saya telah memisahkan latihan – latihan mengikut tajuk Perwakilan Data Tingkatan 1 agar ianya mudah digunakan pelajar/guru ASK Tingkatan 1.

Sila klik pada tajuk untuk mendapatkan soalan atau latihan Perwakilan Data.

TAJUK: SISTEM NOMBOR PERDUAAN

 • Nombor perduaan & nombor perpuluhan
 • Penukaran nombor perduaan kepada nombor perpuluhan
 • Penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perduaan
 • Penambahan nombor perduaan
 • Penolakan nombor perduaan
 • Penolakan dan penambahan nombor perduaan dalam menterjemah aksara pengekodan ASCII

TAJUK: UKURAN DATA

 • Unit ukuran bagi imej dan audio digital
 • Perkaitan saiz fail imej dengan format fail
 • Perkaitan antara kualiti, saiz, kedalaman warna dan resolusi imej
 • Perhubungan di antara saiz audio dengan Kadar kedalaman bit
 • Saiz fail dan kualiti untuk audio yang sama dalam pelbagai format fail
 • Penukaran saiz fail dari bit ke bait, kilobait, megabait, dan Terabait bagi fail audio dan imej

KUIZ ONLINE PERWAKILAN DATA TINGKATAN 1

Bagi yang mahu menguji diri berkenaan di dalam tajuk ini secara umum, ada boleh ke pautan dibawah untuk menguji tahap kefahaman anda.

Kuiz online Perwakilan Data Tingatan 1 yang saya sediakan ini menggunakan Google Quiz dan jawapan boleh disemak terus.

Ianya mengunakan teknik soalan jenis pilihan.

BUAT KUIZ PERWAKILAN DATA TINGKATAN 1

Tentang perkongsian pendidikan

Perkongsian di sini khusus untuk dua matapelajaran Asas Sains Komputer Menengah Rendah (Tingkatan 1 – 3) dan mata pelajaran PVMA – PPU (Penyejukan dan Penyamanan Udara).

Kedua – dua mata pelajaran ini adalah matapelajaran utama yang diajar oleh saya di sekolah.  Saya juga ada berkongsi tips dan tutorial yang saya rasakan boleh memanfaatkan pembaca laman saya ini.

Kategori Pendidikan (Education) laman ini dikemaskini dari masa ke semasa.

Kebanyakan bahan di laman ini dicipta sendiri, namun ada juga bahan yang diambil daripada sumber lain kerana ianya belum dibangunkan atau lebih baik daripada yang sedia ada.

Jika anda mahukan lebih tips, perkongsian dan info terkini berkenaan perkongsian saya, sila LIKE DAN FOLLOW saya di FACEBOOK.

error: Sorry.

Discover more from Blog.CyrilDason.com

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Scroll to Top